Litter A born 20.05.2012.
WVWinner Ch.Benjamin Frenklin & Ch. Zampa di impavido Althea

female:
Zampa di Airy  infinity starlight
Zampa di Aliliana angels of my heart
Zampa di Amalie Flake Vilina 

male:
Zampa di Anouk Sweet Angel
Zampa di Ayak Smiling Snow Star
Zampa di Aryakas  Almost a Dream
Zampa di Aliliana angels of my heart
Zampa di Anouk Sweet Angel
Zampa di Ayak Smiling Snow Star
Zampa di Aryakas  Almost a Dream
Zampa di Amalie Flake Vilina
ZAMPA DI KENNEL