Litter I born 10.03.2016.
Ch.Uriel Unicus Taien & Ch. HanSolo von Tirol

male:
Zampa di Isafico Igor 
Zampa di Iniyan Natsu
Zampa di Ikku Haru 
Zampa di Inu Inoko
Zampa di Inan Ukumari


female:
Zampa di IsaiNilli 
Zampa di Icily Inesa
Zampa di Ivy Impossible 
Zampa di Isafico Igor 
Zampa di Iniyan Natsu
Zampa di Ikku Haru
Zampa di Inu Inoko
Zampa di Inan Ukumari
Zampa di IsaiNilli 
Zampa di Icily Inesa
Zampa di Ivy Impossible
ZAMPA DI KENNEL